Department

DEPARTMENT OF MARATHI

श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय इंदोर येथील ' मराठी विभाग' संपूर्ण मध्य प्रदेशात मराठी भाषा व साहित्याच्या संवर्धन व विकासासाठी सतत प्रयत्नशील राहिला आहे. या विभागाला मराठी भाषा, साहित्य व लोकसंस्कृतीची एक मोठी गौरवशाली परंपरा लाभलेली आहे. या विभागाने भाषा व साहित्यविषयक अनेक उपक्रम राबवले आहे. तसेच संशोधन क्षेत्रातही आपला ठसा उमटविला आहे.

  • B.A. Marathi (student can select as subject combination )
  • M.A. Marathi Language

The following table illustrates current courses and equivalent seats as per the M.P. Higher Education:

Course Name Course Code Seats Fees
B.A. Marathi C028 - -
M.A. Marathi Language C012 35 -

Course Content

B.A. Journalism

The course structure is given below :

COURSE NAME YEAR SUBJECTS
B.A. Marathi I YEAR
II YEAR
III YEAR

Course Content

M.A. Marathi

The course structure is given below :

COURSE NAME SEMESTER Subjects
M.A. Marathi I SEM
II SEM
III SEM
IV SEM
Back to Top